Hur vi jobbar

Vi erbjuder underhåll och reparationer inom följande områden:
*Brandsläckare
*Inomhus- och industribrandposter
*Rökluckor (brandventilation)
*Branddörrar och brandportar
*Brandgardiner
*Brandtätning
*Fasta släcksystem
*Brand och utrymningslarm
*Första hjälpen utrustning

Arbete utförs enligt följande standarder.
Serviceföreskriften Svebra S-92:2.
Underhåll och omladdning av brandsläckare SS3656.
Underhåll inomhusbrandposter EN 671:3.
Utbytessystem tillämpas.
Vårat kvalitetssystem är uppbyggt i enlighet med ISO 9001.
Vi har en ansvarsförsäkring på 20 000 000 kr.